Velikonoce v Technickém klubu

Zajíčci, vajíčka, slepičky, sluníčko nebo zelená travička, to všechno patří k Velikonocům a nebude to chybět ani v Technickém klubu na otevřené dílně dne 9. 4. 2022 od 10 do 18 hodin v klubovně, která sídlí na ZŠ Ostrovní ve Štětí. Zde si před hlavním vchodem pedagog vyzvedává skupinky vždy v celou hodinu a odvádí rodiče i s dětmi na připravený program.

Otevřená dílna pro oblast gramotnost – logika mohla vzniknout díky projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 s názvem Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, který je spolufinancován Evropskou unií.

Otevřenou dílnu může navštívit široká veřejnost a každé dítě si odnese květináč s osivem a zápichem s velikonoční tématikou.

Všechny akce Technického klubu jsou zcela zdarma a není podmínkou navštěvovat jiné jeho aktivity. Více informací naleznete na Facebooku Technického klubu Štětí nebo na www.tksteti.cz.

Vedoucí Technického klubu Lucie Folbergerová