PARTNEŘI PROJEKTU

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377