Technický klub ve Štětí pořádá Letecký den

V Technickém klubu ve Štětí proběhne otevřená dílna s názvem Letecký den pro holky i kluky s rodiči.  27. 5. 2023 od 10 do 18 hodin si v klubovně Technického klubu na ZŠ Ostrovní ve Štětí budeš moct složit letadýlko a pak s ním závodit o Lego. Doletí to Tvoje nejdál?

Do klubu jsou zvané všechny děti z okolí se svými rodiči. Klubovna bude otevřená pro širokou veřejnost, není potřeba navštěvovat jiné volnočasové aktivity Technického klubu.  Pedagog si vždy vyzvedává skupinu v celou hodinu od 10 hodin a poslední skupinu pak v 17 hodin před hlavním vchodem do školy.

Všechny akce Technického klubu jsou zcela zdarma. Více informací naleznete na Facebooku Technického klubu Štětí nebo na www.tksteti.cz.

Otevřené dílny Technického klubu pro oblast gramotnost – logika mohly vzniknout díky projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 s názvem Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, který je spolufinancován Evropskou unií.

Vedoucí Technického klubu Lucie Folbergerová