Podzimní větrníky v Technickém klubu Štětí

Technický klub Štětí Vás zve na Otevřenou dílnu, která bude tentokrát věnovaná podzimu. Dílna nese název Podzimní větrníky. Akce se uskuteční 1. 10. 2022 od 10 do 18 hodin v klubovně na ZŠ Ostrovní a zvaná je široká veřejnost. Není podmínkou navštěvovat jiné volnočasové aktivity Technického klubu.  Pedagog si vždy vyzvedává skupinu v celou hodinu od 10 hodin a poslední skupinu pak v 17 hodin před hlavním vchodem do školy.  

Všechny akce Technického klubu jsou zcela zdarma. Více informací naleznete na Facebooku Technického klubu Štětí nebo na www.tksteti.cz.

Otevřené dílny Technického klubu pro oblast gramotnost – logika mohly vzniknout díky projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 s názvem Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, který je spolufinancován Evropskou unií.

Vedoucí Technického klubu Lucie Folbergerová