Písmenkování v Technickém klubu Štětí

Ani o prázdninách nebude Technický klub ve Štětí zcela uzavřený. 13. srpna nás totiž čeká otevřená dílna pro oblast Gramotnost – logika s názvem Písmenkování. Zváni jsou všechny děti s jejich dospělým doprovodem bez ohledu na to, zda navštěvují Technický klub pravidelně nebo to pro ně bude třeba i první zkušenost. Nezáleží ani na tom zda se jedná o prťata nebo děti starší. A ani na tom zda umějí číst nebo neumí. V klubovně na ZŠ Ostrovní budeme tentokrát dělat náhrdelníky se slovy, a kdo neumí číst a psát, bude mít k dispozici korálky barevné. Pedagog si vždy vyzvedává skupinu v celou hodinu od 10 hodin a poslední skupinu pak v 17 hodin před hlavním vchodem do školy.

Všechny akce Technického klubu jsou zcela zdarma a není podmínkou navštěvovat jiné jeho aktivity. Více informací naleznete na Facebooku Technického klubu Štětí nebo na www.tksteti.cz.

Otevřené dílny Technického klubu pro oblast gramotnost – logika mohly vzniknout díky projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 s názvem Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, který je spolufinancován Evropskou unií.

Vedoucí Technického klubu Lucie Folbergerová