DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TECHNICKÉHO KLUBU NA ZŠ OSTROVNÍ ŠTĚTÍ

Technický klub otevře své dveře pro širokou veřejnost a to 1. září 2022 od 10 do 18 hodin. Přijďte se podívat a vyzkoušet si naše stavebnice, stolní hry, seznámit se s některými instruktory a v neposlední řadě si vybrat kroužky, které byste třeba chtěli v novém školním roce navštěvovat. Pedagog si vždy vyzvedává skupinu v celou hodinu od 10 hodin a poslední skupinu pak v 17 hodin před hlavním vchodem do školy.

A že je z čeho vybírat! V prostorách Technického klubu na ZŠ Ostrovní nabízíme volnočasové aktivity pro děti s rodiči, mateřské školky nebo žáky 1. stupně základní školy. To vše zcela zdarma a v oborech robotiky, logiky a polytechniky. Rozpis kroužků a více informací najdete na webu www.tksteti.cz.

Kroužky a otevřené dílny Technického klubu pro oblast gramotnost – logika mohly vzniknout díky projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 s názvem Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, který je spolufinancován Evropskou unií.

Lucie Folbergerová, vedoucí Technického klubu Štětí